ฝากเงินผ่าน Online Banking

ลูกค้าสามารถชําระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านทางบัญชีธนาคารต่างๆที่ทาง หลักทรัพย์กรุงศรี ได้เตรียมรองรับไว้ง่ายๆ ทั้งทาง Online Banking / ATM ตามที่ลูกค้าสะดวก ในชื่อ บัญชี “บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี”

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี Bill
Payment
EQUITY TFEX
กรุงศรีอยุธยา สํานักเพลินจิต 001-0-17482-7
กสิกรไทย ถนนหลังสวน 082-1-07310-3
กรุงเทพ เพลินจิต 205-3-02485-3
กรุงไทย สํานักนานาเหนือ 000-6-12072-5
ทหารไทย ราชประสงค์ 011-1-06195-8  
ยูโอบี อัมรินทร์พลาซ่า 704-3-03160-4    
ธนชาต ย่อยเซ็นทรัลเวิลด์ 056-3-00020-6    
ซีไอเอ็มบีไทย บางรัก 03-80-0001190-903    
ทิสโก้ สํานักงานใหญ่ 00011140050085    

* หลังจากฝากเงินเรียบร้อย ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งฝากเงินในระบบ ผ่าน "Online Request" > "ฝากหลักประกัน"