- แจ้งผลการสมัคร ATS
1.  Log in ด้วย Username และ Password หลักทรัพย์กรุงศรี ผ่าน www.krungsrisecurities.com