การใช้งาน eFinance
การแก้ไขปัญหา การใช้ efin StockPickUp ด้วย Chrome Browser
1. ติดตั้ง Windows Remix ClickOnce Helper บน Chrome คลิก >>  http://bit.ly/2FpTRJw

 

2. คลิก  “Add extension”
3. คลิก “Save”

 

4. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ คลิกที่โปรแกรม 
5. ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว คลิก “OK”

 

 

เข้าสู่ระบบ www.krungsrisecurities.com เพื่อใช้งานโปรแกรม “efin Stock Pick Up” อีกครั้ง

อ้างอิง : http://helponline.efinancethai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1419:windows-remix-clickonce&catid=110&Itemid=1098

การเข้าใช้งาน efin Mobile