การใช้งาน KSS Online
ลงทะเบียนขอรับ User และ Password เพื่อใช้เทรด Online

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

ตั้งรหัส PIN ใหม่

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

แจ้งฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของ บล. กรุงศรี

แจ้งฝากหลักประกันฝากหลักประกันผ่าน ATS

นำเงินค่าขายหลักทรัพย์มาฝากเป็นหลักประกัน


แจ้งถอนหลักประกัน

แจ้งขอโอนหลักทรัพย์