6. การ Reset Password

ดูขั้นตอนการ Reset Password เมื่อ User ถูกล็อค