เกี่ยวกับเงินปันผล
ถ้าหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีการจ่ายเงินปันผล จะสามารถรับเงินปันผลด้วยวิธีใด

กรณีหลักทรัพย์ที่นักลงทุนไปลงทุนนั้นมีการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นจะถูกโอนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนโดยตรงตามสกุลเงินของตลาดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

หมายเหตุ: เงินปันผลที่จะโอนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นั้น จะถูกหักภาษีตามกฏของตลาดหลักทรัพย์แต่ละประเทศก่อนโอนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุน

ถ้ามีเงินสดเป็นสกุลเงินต่างประเทศอยู่ในพอร์ทการลงทุน จะได้รับดอกเบี้ยหรือไม่?

นักลงทุนที่มีเงินสกุลต่างประเทศในพอร์ตลงทุน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย หากนักลงทุนมีเงินสกุลบาทอยู่ในพอร์ตลงทุน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราตามที่บริษัทฯ ประกาศ

จำเป็นต้องรายงานการนำเงินเข้า-ออก เพื่อไปลงทุน แก่ ธปท. หรือไม่?

นักลงทุนไม่จำเป็นต้องรายงาน ธปท. สำหรับการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่าน บล. กรุงศรี เว้นแต่กรณีที่นักลงทุนลงทุนผ่าน บล. ต่างประเทศ โดยตรง นักลงทุนจำเป็นต้องรายงานการเคลื่อนย้ายเงินกับ ธปท.