ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
อัตราค่าคอมมิชชั่น

ท่านสามารถดูอัตราค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดได้ ที่นี่

อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • ตลาดสหรัฐอเมริกา
  • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (SEC Fee) 0.00229% ของมูลค่าขายหลักทรัพย์ (Sell Orders) Minimum USD 0.01
  • TAF Fees 0.013 cents ต่อหุ้น (Sell Orders)   Maximum USD 6.49
  • NSCC 0.0002 cents ต่อหุ้น
  • ECN charges (Pre & Post) 0.003 cents ต่อหุ้น
  • ค่าธรรมเนียม ADR : ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์นั้นๆ
 • ตลาดฮ่องกง
  • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Exchange Fee)  0.005% ของมูลค่าซื้อ ขาย หลักทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียมธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Levy)  0.0027% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
  • ค่าอากรแสตมป์ (Stamp Duty)  0.13% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
  • Custody Fee 0.03% per annum*
  • FRC Levy 0.00015%
 • ตลาดเวียดนาม
  • ภาษีจากการขาย (Sales Tax) : 0.10% ของมูลค่าขายหลักทรัพย์ 
  • Transaction Fee 0.03% ของมูลค่าการซื้อขาย
  • Custody Fee 0.08% per annum*
 • ตลาดญี่ปุ่น
  • Custody Fee 0.02% per annum*
 • ตลาดสิงคโปร์
  • ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์(Clearing Fee) 0.0325% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (สูงสุด 200 SGD)
  • Custody Fee 0.03% per annum*
  • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์(SGX Trading Fee) 0.0075% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
 
หมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงหรือเก็บเพิ่มเติมได้ตามหน่วยงานกำกับและดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศนั้นๆ
Custodian หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำรายการเพิ่มเติมได้สำหรับหลักทรัพย์บางประเทศตามเงื่อนไขของผู้รับฝากหลักทรัพย์
ค่า Custody Fee จะถูกเรียกเก็บเป็นรายเดือน