ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
อัตราค่าคอมมิชชั่น

ท่านสามารถดูอัตราค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดได้ ที่นี่

อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ตลาดสหรัฐอเมริกา

 • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (SEC Fee) 0.000008 %* ของมูลค่าขายหลักทรัพย์ (Sell Orders) Minimum USD 0.01 (มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566)
 • TAF Fees 0.0145 cents ต่อหุ้น (Sell Orders)   Maximum USD 7.27
 • NSCC 0.0002 cents ต่อหุ้น
 • ECN charges (Pre & Post) 0.003 cents ต่อหุ้น
 • ค่าธรรมเนียม ADR : ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์นั้นๆ


ตลาดจีน A Share

 • Stamp Duty 0.1%
 • Transfer fees 0.003%
 • SEC Management fees / Local charges 0.02%
 • Handling Fees 0.00487%

 

ตลาดฮ่องกง

 • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Exchange Fee)  0.005% ของมูลค่าซื้อ ขาย หลักทรัพย์
 • ค่าธรรมเนียมธุรกรรมทางการเงิน (Transaction Levy)  0.0027% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
 • ค่าอากรแสตมป์ (Stamp Duty)  0.13% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
 • Custody Fee 0.03% per annum*
 • FRC Levy 0.00015%

 

ตลาดญี่ปุ่น

 • Custody Fee 0.02% per annum*

 

ตลาดเวียดนาม

 • ภาษีจากการขาย (Sales Tax) : 0.10% ของมูลค่าขายหลักทรัพย์ 
 • Transaction Fee 0.03% ของมูลค่าการซื้อขาย
 • Custody Fee 0.08% per annum*

 

ตลาดสิงคโปร์

 • ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์(Clearing Fee) 0.0325% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (สูงสุด 200 SGD)
 • Custody Fee 0.03% per annum*
 • ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์(SGX Trading Fee) 0.0075% ของมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์

 

ตลาดออสเตรเลีย

 • GST 10% of commission (If Applicable)

 

ตลาดอังกฤษ

 • Stamp Duty 50 bps on BUY trades
 • PTM Levy Order value exceeding GBP 10,000 
 • Transaction Levy of GBP 1.00
 
หมายเหตุ
 
ค่าธรรมเนียมที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงหรือเก็บเพิ่มเติมได้ตามหน่วยงานกำกับและดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศนั้นๆ
Custodian หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำรายการเพิ่มเติมได้สำหรับหลักทรัพย์บางประเทศตามเงื่อนไขของผู้รับฝากหลักทรัพย์