การเปิดบัญชีและฝากถอนเงิน
การเปิดบัญชี
  • นักลงทุนที่ยังไม่มีบัญชีของหลักทรัพย์กรุงศรีมาก่อนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้ผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถคลิกได้ ที่นี่
  • เมื่อบัญชีของท่านได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทจะแจ้งยืนยัน Username และ Password สำหรับเข้าสู่ระบบซื้อขายผ่านทาง Email Address ที่ท่านได้แจ้งกับบริษัทฯ
  • นักลงทุนที่มีบัญชีกับทางบริษัทฯอยู่แล้วหากต้องการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่านหรือสามารถติดต่อได้ที่ 02-659-7777
ขั้นตอนการฝากเงินหลักประกันสำหรับการซื้อขายหุ้นต่างประเทศโดย ATS

ขั้นตอนการแจ้งผลการฝากเงินหลักประกันสำหรับการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ

หากถอนเงินออกหมด บัญชีจะถูกปิดหรือไม่

ไม่ บัญชีซื้อขายจะไม่ถูกปิด แต่หากท่านต้องการซื้อขายต่อไป ท่านจะต้องฝากเงินเข้ามาในบัญชี

นักลงทุนมีเงินสกุลต่างประเทศอยู่แล้ว จะสามารถโอนเงินมาใช้ในการลงทุนได้หรือไม่

ลูกค้าที่มีบัญชีเงินสกุลต่างประเทศ (FCD) สามารถโอนเงินเข้ามาเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศกับทางบริษัทฯ ได้