การซื้อขาย
การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่าน KSS iGlobal บน Streaming

จะเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึง US Fractional Share ได้อย่างไร

KSS iGlobal เป็นระบบออนไลน์ซึ่งเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างประเทศ โดยท่านสามารถเข้าระบบสู่ระบบ KSS iGlobal โดยผ่านหน้าเว็บไซด์ของบริษัท www.krungsrisecurities.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น KSS iGlobal โดยท่านสามารถส่งคำสั่งด้วยตนเอง หรือส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่ (ดูรายละเอียดค่าคอมมิชชั่นได้ ที่นี่ โดยสามารถระบุเป็นจำนวนหุ้นหรือระบุเป็นจำนวนเงินดอลล่าร์ สำหรับ Fractional Share (Fractional Share ระบบจะปัดเศษส่วนหุ้นให้เป็นทศนิยมแปดตำแหน่ง) ทั้งนี้ท่านจะได้รับ Email แจ้งเมื่อทำรายการสำเร็จ และแจ้งยืนยันการซื้อขายจากบริษัทอย่างเป็นทางการในวันทำการถัดไป

ในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเป็นเวลาใด
ประเทศ ชื่อตลาดหลักทรัพย์ ชื่อย่อ ช่วงเวลาการซิ้อ - ขาย (เวลาท้องถื่น) ช่วงเวลาซื้อ- ขาย (เทียบเวลาประเทศไทย)
สหรัฐอเมริกา American Stock Exchange AMEX 9.30 - 16.00 20.30 - 03.00
Nasdaq NASDAQ
New York Stock Exchange NYSE
New York Stock ARCA Stock Exchange ARCA
ฮ่องกง Hong Kong Exchange Ltd., HKEX 9.30 - 16.00 8.30 - 15.00
เวียดนาม Ho Chi Minh Stock Exchange HOSE 9.00 - 14.45 9.00 - 14.45
Hanoi Stock Exchange HASTE
UpCom Stock Exchange HASTE
สิงคโปร์ Singapore Exchange Securities Trading SGX 9.00 - 17.00 8.30 - 16.00
ญี่ปุ่น Tokyo Stock Exchange TSE 9.00 - 15.00 7.00 - 13.00
Osaka Stock Exchange OSE 9.00 - 15.10 7.00 - 13.10
 
 
*ทั้งนี้เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อขายในเวลาของประเทศไทยซึ่งอาจเป็นเวลาปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น คำสั่งของท่านจะรอดำเนินการ (Pending) ในวันทำการถัดไป
ต้องใช้เงินเท่าไรในการเริ่มทำการซื้อขาย Fractional Share

Fractional Share ไม่มีข้อกำหนดในเรื่องวงเงินขั้นต่ำ ท่านสามารถซื้อได้ตามจำนวนเงินที่ท่านมีอยู่ โดยท่านจะได้รับหุ้นที่เป็นเศษหรือจำนวนเต็มก็ได้ขึ้นกับจำนวนเงินที่ท่านสั่งซื้อ