เกี่ยวกับ Fractional Shares
Fractional Shares คืออะไร

Fractional Shares หมายถึง เศษส่วนของหุ้นเต็มจำนวนของบริษัทจดทะเบียนรวมถึง ETF ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Fractional Shares เป็นอีกทางเลือกให้แก่นักลงทุนในการลงทุนตามจำนวนเงินที่ท่านมีจำกัด ซึ่งหากท่านสะสมเศษหุ้นอย่างสม่ำเสมอจากเศษส่วนหุ้นสามารถรวมกันเป็น 1 หุ้นได้ โดยปัจจุบันนักลงทุนสามารถซื้อขายเศษส่วนหุ้นได้ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา

Fractional Shares มีข้อดีอย่างไร

Fractional Shares ทำให้ท่านสามารถเป็นเจ้าของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ที่ราคาค่อนข้างสูง แต่เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคตได้ด้วยจำนวนเงินที่นักลงทุนมีและไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน และยังสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนให้มีหุ้นหลากหลายประเภทในธุรกิจต่าง นอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลสำหรับหุ้นที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผล และยังสามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ยกตัวอย่างเช่น หากท่านมีเงินลงทุน $50,000 และท่านต้องการซื้อหุ้น A จำนวน 1% ของพอร์ตลงทุน ( $500) แต่หุ้น A ราคา$1,000 ถ้าท่านซื้อจำนวน 1 หุ้นจะคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 2% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด ในขณะที่ Fractional Share ทำให้ท่านสามารถซื้อได้ ½ หุ้น ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนของท่านคือ 1%

สามารถลงทุนใน Fractional Share ได้กี่ประเทศ

ในขณะนี้สามารถลงทุนได้ในประเทศสหรัฐฯ เพียงประเทศเดียว

การลงทุนใน Fractional Shares ในต่างประเทศ จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่

SIPC ให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้าของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่เป็นสมาชิกกองทุนในกรณีที่บริษัทล้มละลาย โดยให้ความคุ้มครองสูงสุด $ 500,000 USD ซึ่งรวมถึงเงินสดที่ลูกค้าถืออยู่ (เงินสดไม่เกิน $ 250,000 USD) อย่างไรก็ตาม SIPC ไม่ได้ให้ความคุ้มครองกรณีมูลค่าของหุ้นลดลงไม่ว่ากรณีใดก็ตาม