8. ค้นหาหุ้นตัวแรก
ค้นหาหุ้นตัวแรก ผ่าน Stock Expert

          Krungsri Stock Expert แอปพลิเคชันซื้อขายหุ้นของหลักทรัพย์กรุงศรี ที่ได้ผนึกกำลังกับ StockRadars เพื่อช่วยให้การซื้อขายหุ้นของคุณง่ายขึ้น ด้วยข้อมูลหุ้นแบบ Real-time พร้อมทั้ง Analytics Tools กราฟราคาแบบ Candlestick Chart และ Indicators หรือสัญญาณทางเทคนิคใช้ประกอบกับกราฟราคา ทั้งยังมี Radars ค้นหาหุ้นที่ช่วยคุณคัดสรรหุ้นได้ด้วยตัวเอง หรือสร้าง Radars ส่วนตัวผ่านเมนู Builder

เริ่มค้นหาหุ้นที่ใช่ผ่าน Krungsri Stock Expert

ฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณรู้จักหุ้นแต่ละตัวมากยิ่งขึ้น

ศึกษาฟังก์ชันและการใช้งานพิ่มเติมได้จาก Radars School…

https://stockradars.co/radars-school/

ค้นหาหุ้นตัวแรก ผ่าน Streaming

ค้นหาหุ้นตัวแรก ผ่านฟังก์ชัน Settrade Stock Screener บน Streaming

          Settrade Stock Screener ฟังก์ชันสกรีนหุ้นที่ช่วยเลือกหุ้นที่ใช่ตามสไตล์คุณทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค ครอบคลุมทั้ง 3 รูปแบบ อาทิ มูลค่าหุ้น (Value) การเติบโต (Growth) ทิศทางราคา (Momentum) โดยคุณสามารถเลือกค้นหาหุ้นตามทฤษฎีดังผ่านเมนู Quick Screener หรือจะปรับค่า Screener ในแบบของคุณเองผ่านเมนู My Screener

การเข้าใช้งาน Stock Screener

เริ่มค้นหาหุ้นที่ใช่ผ่าน Streaming

ศึกษารูปแบบ Criteria และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Dt24hS