เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน KOL

 

ขั้นตอนการเปิดบัญชีหุ้นผ่าน KOL

1.  เข้าเว็บไซต์ www.krungsrionline.com  และ Login ด้วยรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน

 

2.  เลือกเปิดบัญชีออนไลน์  และเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์  ตามลำดับ

 

3.  คลิกถูกเพื่อยอบรับเงื่อนไข  และคลิกยืนยันเปิดบัญชี

 

4.  กรอกข้อมูลส่วนตัวจนสมบูรณ์

 

5. แนบสำเนาบัตรประชาชน  หน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก  พร้อมลงรายมือชื่อหรือลายเซ็น

    และรับรอง “สำเนาถูกต้อง”  พร้อมระบุ “ใช้สำหรับเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ KSS เท่านั้น”

 

6.  กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยัน

เสร็จขั้นตอนคำขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
หรือสอบถามเพิ่มเติม โทรฯ 02-659-7777