หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
เปิดบัญชี
KSS Online - 0 2659 7777

บัญชีซื้อขายกองทุน

       KSS เป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกซื้อขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำมากถึง 17 แห่ง ในหลากหลายประเภทกองทุน ให้บริการข้อมูล คำแนะนำในการวางแผนการลงทุนที่เหมาะสม และให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน

       สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ KSS ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน หรือเจ้าหน้าที่ในส่วนตัวแทนการขายหน่วยลงทุน
 

ฝ่ายตัวแทนการขายหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                 

โทรศัพท์ 0-2659-7000 ต่อ 7381- 2, 7384

โทรสาร 02-658-5652

 

 

 

 

 

 

เปิดบัญชีเพื่อซื้อกองทุน
การซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนกองทุน
เรียนรู้เรื่องการลงทุนในกองทุนรวม

          

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

 

<< กลับ