หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
ผลิตภัณฑ์และบริการ
KSS Online - 0 2659 7777

บริการนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์

เลือกทำธุรกรรมการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ผ่าน KSS

 

       บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  สมาชิกหมายเลข 29 เป็นหนึ่งในสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ฯ (Thailand Futures Exchange: TFEX) ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อนำเสนอบริการนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งเป็น อีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน สามารถลงทุนได้ทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง บริษัทฯ เปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดอนุพันธ์ทุกผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้น 9 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 IndexOptions, Gold Futures, Silver Futures, Single Stock Futures, Oil Futures, USD Futures และ Sector Index Futures    

SET50 index futures
 

 

       มาลงทุนกับเรา ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการลงทุน มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ แนะนำการลงทุนอย่างชาญฉลาดพร้อมบริการท่าน 

 

   
<< กลับ