หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
ผลิตภัณฑ์และบริการ
KSS Online - 0 2659 7777

การจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์

ให้ KSS เป็นผู้แนะนำทิศทางการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะตลาดให้แก่ท่าน

 

          ด้วยบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ในเชิงลึก และทีมวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เชี่ยวชาญทั้งในแง่ของปัจจัยพื้นฐานและด้านเทคนิค รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจและเลือกหากลยุทธ์เพื่อการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองและกับสภาวะตลาด

ข้อมูลฉับไว ประกอบการตัดสินใจยามเช้า กับ www.krungsrisecurities.com

          KSS นำเสนอข้อมูลรายวัน ได้แก่ บทวิเคราะห์หุ้นรายตัว อุตสาหกรรม และแนวโน้มตลาด ที่ฉับไวทุกเช้า ผ่านทางเว็บไซต์ที่สะดวก ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์

แนวโน้มและทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ และเทคนิค

          ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และเทคนิคของ KSS พร้อมที่จะนำเสนอแนวโน้มและทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนรายวัน

บทวิเคราะห์คุณภาพ…ครอบคลุมหลักทรัพย์พื้นฐาน

          ค้นหาข้อมูลและคำแนะนำ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ท่านสนใจ จากบทวิเคราะห์ของ KSS ที่ครอบคลุมถึง 75% ของมูลค่าซื้อขายของตลาดรวม

ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์

          KSS จัดเตรียมข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นรายสัปดาห์ พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มของสินค้าโภคภัณฑ์รายตัว เพื่อประกอบการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสินค้าโภคภัณฑ์

ทิศหุ้นรายเดือน

          ทิศหุ้นรายเดือน พรั่งพร้อมด้วยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์การลงทุน บทวิเคราะห์รายบริษัท อุตสาหกรรม และตัวเลขสถิติ เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ ให้เหมาะสมกับทิศทางของตลาด

        Click to Research Page

<< กลับ