หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
อบรมและสัมมนา
KSS Online - 0 2659 7777

อบรมและสัมมนา
Course Name :
Time :
ชื่อ นามสกุล โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ E-mail บริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่
KSS อื่นๆ
KSS อื่นๆ
KSS อื่นๆ
KSS อื่นๆ
ดูแบบปฎิทิน
หัวข้ออบรม วันที่อบรม เวลา ที่นั่ง/ที่สมัคร เนื้อหา วิทยากร
เพิ่มพลังในตลาด TFEX ด้วยการลงทุนใน SSF Block Trade
22 มี.ค. 256017.30-19.3020/4เรียนรู้การลงทุนใน SSF Block Trade เพื่อเพิ่มพลังของการลงทุนคุณกรกวิน พิชญโยธิน บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี
Smart Trade Online
27 มี.ค. 256017.30-19.3020/6เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสและความมั่งคั่งในพอร์ตการลงทุนของท่านคุณกอบชัย หงษ์ร่อน บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี
ทิศทางอุตสาหกรรม และหุ้นเด่นสำหรับกลุ่ม Food & Beverage ในปี 2017
29 มี.ค. 256017.30-19.3010/10เรียนรู้กลยุทธ์การลงทุน เพื่อสร้างโอกาสและความมั่งคั่งในพอร์ตการลงทุนของท่านคุณสุนทร ทองทิพย์ บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์


<< กลับ