หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
ผลิตภัณฑ์และบริการ
KSS Online - 0 2659 7777

ผลิตภัณฑ์และบริการ

       บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) – KSS เป็นบริษัทหลักทรัพย์ในเครือธนาคารกรุงศรี จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์   เน้นการบริการที่มั่นใจได้ว่าจะสอดรับกับบุคลิกและตอบสนองความต้องการในการลงทุนได้เป็นอย่างดี  มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์พร้อมทั้งข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์  รู้ลึก รู้จริง ใส่ใจความต้องการของผู้ลงทุน

        มุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายในการลงทุนทั้งด้านหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์  มีเจ้าหน้าที่การตลาดให้คำแนะนำด้านการลงทุนบนข้อมูลทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค ลูกค้าจะได้รับข้อมูลทุกความเคลื่อนไหวในธุรกิจการเงินประกอบการพิจารณาการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสำคัญ

 

บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ (Online Trading) เปิดโลกการลงทุนที่ไร้พรมแดนของคุณเอง..ทุกที่..ทุกเวลา

       ระบบการซื้อขายออนไลน์ที่ทำให้ท่านสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์จากทั่วทุกมุมโลกตลอด24 ชั่วโมง ในหน้าจอเดียวด้วยโปรแกรม StreamingPro และ OneClick ซึ่งถูกสร้างสรรค์มาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของนักลงทุนอย่างแท้จริง ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ Pocket PC/PDA รวมถึง iPhone และ Tablet (iPad และ Samsung Galaxy Tab) ทำให้นักลงทุนไม่พลาดโอกาสในการลงทุนในทุกที่…ทุกเวลาผ่าน www.krungsrisecurities.com

       อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพของระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเราได้พบกับประสบการณ์ใหม่ในการลงทุนด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยขั้นสูงสุด รองรับด้วยบุคคลากรที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาทั้งด้านการลงทุนและการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคการใช้งาน

 

บริการด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์  ข้อมูลเปี่ยมคุณภาพ  ครอบคลุม ฉับไว ทันต่อเหตุการณ์

       ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยำ ฉับไว เป็นสิ่งสำคัญในการลงทุน จึงมีหน่วยงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยทางเทคนิค และการกำหนดกลยุทธ์การลุงทน ให้คำแนะนำทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์ และตราสารอนุพันธ์ ผ่านการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของปัจจัยต่างๆ ทันต่อเหตุการณ์ ศึกษาบทวิเคราะห์ ได้ที่  www.krungsrisecurities.com ได้ทุกเวลาที่ต้องการ

 

บริการด้านการจัดการกองทุนส่วนบุคคล บริหารเงินลงทุนให้เพิ่มค่าอย่างมืออาชีพ

       บริหารเงินลงทุนส่วนบุคคล ที่ช่วยวางแผนและเป็นที่ปรึกษาการลงทุนในสไตล์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย  ภายใต้การบริหารของผู้จัดการกองทุนที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์  มุ่งให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด ในระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

 

บริการด้านตัวแทนขายหน่วยลงทุน (Selling Agent)  ให้คำแนะนำและวางแผนการลงทุน เพื่อให้ทุกการลงทุนเป็นเรื่องสบายๆ

       เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถเลือกซื้อขายหน่วยลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำมากถึง 19 แห่ง ในหลากหลายประเภทกองทุน ให้บริการข้อมูล คำแนะนำในการวางแผนการลงทุนที่เหมาะสม และให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุน  รวมทั้งติดตามผลการลงทุนของกองทุนอย่างใกล้ชิด

<< กลับ