หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
      
บทวิเคราะห์
KSS Online - 0 2659 7777

บทวิเคราะห์รายบริษัท

ค้นหาข่าวสาร.
กลุ่มอุตสาหกรรม
ค้นหาตามชื่อหุ้น
เริ่ม
สิ้นสุด
Found : 4,387 Items
ลำดับ วัน/เวลา กลุ่มอุตสาหกรรม หุ้น ข้อมูล มูลค่าพื้นฐาน คำแนะนำ
  1 26 พ.ค. 60 09:40 Commerce BIG BIG- Only time will prove (TP Bt 6.50,OUTPERFORM) 6.50 OUTPERFORM  
  2 26 พ.ค. 60 09:30 Transportation & Logistics THAI THAI- Turbulence in 2Q (TP Bt 18.0,NEUTRAL) 18.0 NEUTRAL  
  3 25 พ.ค. 60 10:00 Energy & Utilities EA EA- Hitching energy storage wagon to a star (TP Bt 33.0,OUTPERFORM) 33.0 OUTPERFORM  
  4 25 พ.ค. 60 09:20 Automotive ASAP - Hop in for the drive (TP Bt 5.50,OUTPERFORM) 5.50 OUTPERFORM  
  5 24 พ.ค. 60 09:40 Food & Beverages BR - Everywhere a quack quack (TP Bt 7.50,OUTPERFORM) 7.50 OUTPERFORM  
  6 24 พ.ค. 60 09:40 Food & Beverages ASIAN - Turning into premium OEM (TP Bt 12.0,OUTPERFORM) 12.0 OUTPERFORM  
  7 23 พ.ค. 60 08:30 Energy & Utilities BPP - Hongsa the power booster (TP Bt 28.0,OUTPERFORM) 28.0 OUTPERFORM  
  8 23 พ.ค. 60 08:20 Energy & Utilities BANPU BANPU- Positive sentiment on the ground (TP Bt 23.0,OUTPERFORM) 23.0 OUTPERFORM  
  9 22 พ.ค. 60 09:20 Tourism&Leisure MINT MINT-The hottest summer deal (TP Bt 43.0,OUTPERFORM) 43.0 OUTPERFORM  
  10 22 พ.ค. 60 09:00 Property Development CK CK -Flower is blooming again (TP Bt 33.0, OUTPERFORM) 33.0 OUTPERFORM  
  11 19 พ.ค. 60 10:00 Media&Publishing RS RS -Reaching for a star (TP Bt 10.0, NEUTRAL ) 10.0 NEUTRAL  
  12 18 พ.ค. 60 09:00 Energy & Utilities CKP CKP - Less water, less energy(TP Bt 3.20, NEUTRAL(from UNDERPERFORM)) 3.20 NEUTRAL  
  13 18 พ.ค. 60 08:50 Finance & Securities KTC KTC - Max three cards for low to mid-income (TP Bt 150.0,NEUTRAL) 150.0 NEUTRAL  
  14 17 พ.ค. 60 11:00 Energy & Utilities GUNKUL GUNKUL - Growth without borders (TP Bt 5.10, OUTPERFORM) 5.10 OUTPERFORM  
  15 17 พ.ค. 60 10:00 Food & Beverages MALEE MALEE - The exterior glitters, the interior is rough (TP Bt 53.0, NEUTRAL(from OUTPERFORM)) 53.0 NEUTRAL  
  16 17 พ.ค. 60 09:20 Transportation & Logistics BA - Forced to be grounded (TP Bt 17.0, UNDERPERFORM(from OUTPERFORM)) 17.0 UNDERPERFORM  
  17 17 พ.ค. 60 09:10 Petrochemicals & Chemicals PTTGC PTTGC - Big picture remains solid, shutdowns a small dent (TP Bt 82.0, OUTPERFORM) 82.0 OUTPERFORM  
  18 17 พ.ค. 60 09:00 Commerce ROBINS ROBINS -Consumers keep tight watch on pennies (TP Bt 62.0, NEUTRAL) 62.0 NEUTRAL  
  19 16 พ.ค. 60 10:30 Tourism&Leisure CENTEL CENTEL - Fighting an uphill battle in the Maldives (TP Bt 38.0, NEUTRAL ) 38.0 NEUTRAL  
  20 16 พ.ค. 60 10:20 Agribusiness GFPT- No hat-trick in the chicken business (TP Bt 19.0, NEUTRAL ) 19.0 NEUTRAL  
Pages 


<< กลับ