Friend Get Friend ชวนเพื่อนเปิดบัญชีกับ KSS

Friend Get Friend ชวนเพื่อนเปิดบัญชีกับ KSS


เงื่อนไขแคมเปญ Friend Get Friend

 1. ผู้แนะนำ หมายถึง ลูกค้าเดิมที่มีบัญชีกับบริษัทฯ อยู่แล้ว และเป็นฝ่ายแนะนำ เพื่อนมาเปิดบัญชี

 2. ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อน) หมายถึง ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีกับบริษัทฯ มาก่อน และเป็นฝ่ายถูกแนะนำให้มาเปิดบัญชี

 3. บัญชีที่สามารถเข้าร่วมในแคมเปญนี้ คือ Cash Account และ Cash Balance เท่านั้น

 4. ผู้แนะนำ (ลูกค้าเดิมของ KSS) จะได้รับ eVoucher Lazada มูลค่า 100 บาท ต่อ 1 ผู้ถูกแนะนำ (เพื่อน) เมื่อบัญชีของผู้ถูกแนะนำ (เพื่อน) ได้รับการอนุมัติและเปิดบัญชีประเภทใดประเภทหนึ่งตามข้อ 3 สำเร็จ โดยจะได้รับทาง SMS ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 5. ผู้แนะนำ จะสามารถแนะนำได้สูงสุดไม่เกิน 20 คน

 6. ระยะเวลาแคมเปญ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2566

 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

 8. พนักงานของ บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรี ไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้

 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 10. กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด


ขั้นตอน สำหรับลูกค้า KSS ที่จะส่งลิงค์ชวนเพื่อนมาเปิดบัญชี

**กรณีที่ยังไม่มีบัญชีกับหลักทรัพย์กรุงศรี สามารถเปิดบัญชีใหม่กับหลักทรัพย์กรุงศรี เพื่อเป็นลูกค้ากับ KSS แล้วไปชวนเพื่อนมาเป็นลูกค้า KSS กัน!


เงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้โค้ดส่วนลด Lazada

 1. ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัสส่วนลด ในช่องกรอกรหัสก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อนการใช้รหัสส่วนลดนี้
 3. ส่วนลดสามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 คำสั่งซื้อ
 4. ลูกค้าสามารถสะสมยอดการใช้ต่างร้านค้าได้ โดยยอดชำระรวมต้องมากกว่าหรือเท่ากับขั้นต่ำที่กำหนดหลังหักค่าขนส่งและส่วนลดทุกประเภทและชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ ของลาซาด้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับ สินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 6. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าประเภททองคำ, นมผงสูตร 1และสูตร2, บัตรกำนัลร้านค้า, การเติมเงินโทรศัพท์มือถือและการชำระบิลทุกประเภท
 7. ในกรณียกเลิกหรือคืนสินค้าเนื่องจาก “เปลี่ยนใจ” ลูกค้าไม่สามารถขอส่วนลดคืนได้
 8. รายการส่วนลดไม่รวมค่าส่ง และไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 9. ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และในกรณีพิพาท คำตัดสินของลาซาด้าถือเป็นที่สุด
 10. ลาซาด้า ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของลาซาด้า โทร. 02-018-0000 เวลาทำการวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 9.00 -18.00น. ปิดทำการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์