สัมมนากลยุทธ์การลงทุน: 4Q20 ลงทุนโค้งสุดท้ายปี 2020 และมุมมองการลงทุนปี 2021 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น.