โปรโมชั่นส่งเสริมการเปิดบัญชีออมหุ้น DCA สำหรับผู้ลงทุน

โปรโมชั่นส่งเสริมการเปิดบัญชีออมหุ้น DCA สำหรับผู้ลงทุน
รายละเอียดดังนี้
แคมเปญ                        โปรโมชั่นส่งเสริมการเปิดบัญชีออมหุ้น
วัตถุประสงค์                   เพื่อส่งเสริมผู้ลงทุน วัยTeen / First Jobber ที่มีความประสงค์จะออมหุ้น เป็นการลงทุนระยะยาว
ระยะเวลา                       วันนี้ – 31 ธ.ค. 62 
โปรโมชั่น                        e-Voucher TESCO Lotus มูลค่า 100 บาท