ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต

INETREIT

INET LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
Press Conference & Retail Investor Roadshow
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต
INET LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

================================= 

เตรียมตัวพบกับ 
1. คุณสุตกานต์ แน่นหนา 
บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนอเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

2. คุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์
 รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อันเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET  ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก หรือ Sponsor 

3.คุณวรายุ อิ่มอโนทัย
ผู้อำนวยการอาวุโส
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน 

4. คุณฐิติวัชร กรวุฒิ
ผู้อำนวยการอาวุโส
บริษัทหลักทร์พย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

" INETREIT เดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่ 1 "
โชว์ศักยภาพทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมในกรรมสิทธิ์โครงการ
INET - IDC 3 เฟส 2 พร้อมเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10 : 30 - 11: 45 น.
สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Page : INET Cloud 
หรือ สแกน QR Code  ในรูปเพื่อรับชม 
----------------------------------------------------------------------
รายละเอียด Timeline:  

10:20 น. เริ่มการส่งสัญญาณการถ่ายทอดสด ( Facebook INET Cloud )
10:30 น. ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับ และเชิญรับชมวีดิทัศน์แนะนำ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET
10:35 น. ผู้บริหารร่วมนำเสนอข้อมูล ดำเนินรายการโดย สุภัททกิต เจตทวีกิจ (ที่น่า), CFA
11:30 น. ตอบข้อซักถาม
11:45 น. สิ้นสุดงาน