โครงการ Easy E-Receipt

 

สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ได้มีการซื้อขายหุ้น, อนุพันธ์ และ กองทุนรวม* ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. – 15 ก.พ. 2567 ท่านสามารถนำค่าคอมมิชชั่น, ค่าธรรมเนียม และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ไปลดหย่อนภาษีได้ตามนโยบาย Easy E - Receipt

 

เงื่อนไข

  • ลูกค้าที่ซื้อขายด้วยบัญชี Cash Account และ Cash Balance เป็นรายการซื้อขายระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีกำหนดชำระราคาระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567
  • ลูกค้าที่ซื้อขายด้วยบัญชี Credit Balance เป็นรายการซื้อขายระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567
  • ลูกค้าที่ซื้อขายอนุพันธ์ เป็นรายการซื้อขายระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีกำหนดชำระราคาระหว่างวันที่ 3 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567
  • ลูกค้าที่ซื้อขายกองทุนรวม* เป็นรายการซื้อขายระหว่างวันที่ 2 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567

เฉพาะบลจ.ที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax & e-Receipt) เท่านั้น โดยลูกค้าสามมารถสอบถามข้อมูลกับทาง บลจ. ที่ท่านใช้บริการได้โดยตรง

 

สำหรับเอกสารที่นำไปยื่นภาษีของการซื้อขายหุ้นและอุนพันธ์ คือ ใบยืนยันการซื้อขายของแต่ละวันที่มีรายการซื้อขาย ที่บริษัทฯได้จัดส่งทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ตามที่ลูกค้าเลือกรับ

สำหรับเอกสารที่นำไปยื่นภาษีของการซื้อขายกองทุนรวม เอกสารใบกำกับภาษีจะออกโดยตรงจาก บลจ. และวิธีการขอใบกำกับภาษีเป็นไปตามที่แต่ละ บลจ. กำหนด


ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่านได้

หมายเหตุ

  • เงื่อนไขในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
  • เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านกรุณาเก็บใบยืนยันการซื้อขายฯ ที่บริษัทฯได้จัดส่งให้ท่านทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ตามที่ท่านเลือกรับ
  • กรณีลูกค้าต้องการให้ บล. ออกใบยืนยันการซื้อขายฯ ย้อนหลังใหม่ ทางบล.จะคิดค่าธรรมเนียมในการออก
  • ค่าธรรมเนียมที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ จะเป็นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย, ค่าธรรมเนียมตลาด และ ค่าธรรมเนียมจาก ATS ซึ่งจะไม่นำ VAT ไปรวมด้วย
  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน