สื่อความคำสั่งกรมสรรพากรแนวทางการเสียภาษีจากการลงทุนต่างประเทศ

สื่อความคำสั่งกรมสรรพากรแนวทางการเสียภาษีจากการลงทุนต่างประเทศ
คำสั่งกรมสรรพากรใหม่ กำหนดให้เงินได้จากต่างประเทศที่นำเข้ามาในไทยในปีใด เสียภาษีในปีนั้น เริ่ม 1 มกราคม 2567 

รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ด้านล่างนี้
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.161/2566 คลิ๊กที่นี่

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.162/2566 คลิ๊กที่นี่
คำถาม – คำตอบ เรื่อง การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 41 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร คลิ๊กที่นี่