บล. กรุงศรี คว้ารางวัล Best Research House จาก Global Business Outlook

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) - KSS  ขอขอบคุณ Global Business Outlook  สำหรับ รางวัลจาก Global Business Outlook Awards 2023 
• Best Research House

เราจะยังคงเดินหน้าในการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนและส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักลงทุนไทยต่อไป