นำค่าธรรมเนียม ซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ ลดหย่อนภาษีได้!!

 

สำหรับลูกค้าทุกท่านที่ได้มีการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 15 ก.พ. 2565
 
ท่านสามารถนำค่าธรรมเนียม*ไม่เกิน 30,000 บาท ไปลดหย่อนภาษีได้ตามนโยบาย ช้อปดีมีคืน
 
โดยท่านสามารถเก็บใบยืนยันการซื้อขายของแต่ละวันที่มีรายการซื้อขาย ซึ่งบริษัทฯได้ทำการจัดส่งทางอีเมลและทางไปรษณีย์ เพื่อนำไปยืนลดหย่อนภาษีปี 2565 
 
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-659-7777 หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่านได้
 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ จะเป็นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย, ค่าธรรมเนียมตลาด และ ค่าธรรมเนียมจาก ATS ซึ่งจะไม่นำ VAT ไปรวม