บล.กรุงศรี ร่วมจัดจำหน่ายหุ้น SCM วันที่ 27-28, 31 สิงหาคม และ 1 กันยายน 2563