ประกาศ SET/TFEX
ประกาศอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX

อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Margin Requirement) ประกาศวันที่: 28 มิถุนายน 2565

คลิกเพื่อดูเอกสาร

แนวทางการปฎิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trading Transaction)

แนวทางการปฎิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trading Transaction) ประกาศวันที่: 01 มกราคม 2565

คลิกเพื่อดูเอกสาร