ประกาศ SET/TFEX
ประกาศอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด TFEX
ประกาศอัตราหลักประกัน Super Margin ในตลาด TFEX

อัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Super Margin Requirement)  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566
หมายเหตุ : สำหรับตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราหลักประกันจะมีไฮไลท์สีเหลือง

คลิกเพื่อดูเอกสาร
 

Corporate Action สำหรับสินค้า DELTA Futures

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินการสำหรับ DELTA Futures เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ DELTA ได้ที่นี่

 

แนวทางการปฎิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trading Transaction)

แนวทางการปฎิบัติงานด้านการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trading Transaction) ประกาศวันที่: 01 มกราคม 2566

คลิกเพื่อดูเอกสาร

ประกาศลักษณะการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม

สามารถอ่านประกาศลักษณะการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมได้ ที่นี่

ลักษณะการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมและตัวอย่าง

สามารถดูลักษณะการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสมและตัวอย่างได้ ที่นี่