ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับย่อ)

สามารถอ่านประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับเต็ม ได้ ที่นี่
You can read full version of Privacy Notice by CLICK