การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS)

อีกหนึ่งช่องทางที่ลูกค้าสามารถชําระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ได้ง่ายๆ โดยการขอให้หลักทรัพย์กรุงศรี หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) กับบัญชีธนาคารที่ลูกค้าได้ทำการแจ้งไว้กับทางหลักทรัพย์แล้ว ผ่านระบบ Online ของหลักทรพย์กรุงศรี
ที่ "Online Request" > "แจ้งฝากหลักประกันฝากหลักประกันผ่าน ATS"