เอกสารแนบ :  

CK: รายใหญ่ที่มีความหลากหลายในงานก่อสร้าง
     [12 ธ.ค. 55 08:55]

กลุ่มอุตสาหกรรม : Property Development
หุ้น : CK
มูลค่าพื้นฐาน : 14.00
คำแนะนำ : Trading