หน้าหลัก | โปรโมชั่น | เกียวกับ KSS | ติดต่อเรา
     
ถามตอบ
KSS Online - 0 2659 7777

คำถามสำหรับการใช้บริการของบริษัท

หากสนใจจะเปิดบัญชีกับ KSS จะต้องทำอย่างไร
การโอนเงินฝากหลักประกันทำอย่างไร
ชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ทำอย่างไร
การขอถอนเงินประกัน จะทำอย่างไร ?
ถ้าต้องการถอนหรือโอนหลักทรัพย์จะทำได้อย่างไร และมีค่าธรรมเนียมเท่าใด
ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ คิดในอัตราเท่าใด
ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าในการซื้อ-ขายอนุพันธ์ คิดในอัตราเท่าใด
ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่/อีเมล์ ต้องทำอย่างไร
ต้องการเปลี่ยนการใช้งานตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ต้องทำอย่างไร
บริษัทฯ เรียกเก็บค่าปรับหรือดอกเบี้ยหรือไม่ในกรณีผิดนัดชำระซื้อค่าหลักทรัพย์


  หากสนใจจะเปิดบัญชีกับ KSS จะต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถติดต่อเปิดบัญชีกับ KSS ได้ 2 ช่องทางดังนี้

 1. แจ้งความประสงค์เปิดบัญชีบนหน้าเว็บไซค์ของบริษัท เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารชุดใบสมัครให้ท่านทางไปรษณีย์ โดย คลิ๊กที่นี่เพื่อแจ้งความประสงค์เปิดบัญชี
 2. ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชีด้วยตัวท่านเองกรอกเอกสาร และลงนามท้ายเอกสารทุกหน้าดาวน์โหลด Downlaod Application Form

ศึกษารายละเอียดการเปิดบัญชีแต่ละประเภท

Top


  การโอนเงินฝากหลักประกันทำอย่างไร

ในกรณีโอนเงินฝากหลักประกันลูกค้าสามารถโอนเงิน เข้ามาในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี โดยผ่านช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ เช่น เคาเตอร์ธนาคารเครื่อง ATM หรือผ่านระบบธนาคารทางอิเลคทรอนิคส์ โดยนำฝากเข้าบัญชี บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับการฝากหลักประกัน

หลังจากท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้วท่านสามารถแจ้งรายการดังกล่าวผ่านทาง E-Form โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เข้าเว็บไซค์บริษัท  www.krungsrisecurities.com
 • Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ User ID และ Password ของท่าน
 • ท่านจะเห็นเมนูซ้ายมือ E-Form เลือก Cash Deposit กรอกรายละเอียดแจ้งฝากเงินให้ครบถ้วนแล้วกด Submit
Top


  ชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ ทำอย่างไร
 • บัญชีเงินสด: การชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์จะเป็นวิธีอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ตัดเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้า เพื่อชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ในวันที่ T+3 และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี ดำเนินการ โอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าในวันที่ T+3 เช่นกัน
 • บัญชีวางเงินล่วงหน้า: ลูกค้าจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดไม่น้อยกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องการซื้อ ก่อนส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ การชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจะทำการตัดหลักประกันเงินสดที่ฝากไว้มาชำระค่าซื้อในวันที่ทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ซื้อ (T+3) ส่วนการรับค่าขายหลักทรัพย์บริษัทจะโอนเงินค่าขายให้ในวันทำการที่ 3 ถัดจากวันที่ซื้อขาย (T+3)
 • คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Top


  การขอถอนเงินประกัน จะทำอย่างไร ?

ในกรณีขอถอนเงินประกัน ท่านสามารถทำรายการผ่านทาง E-Form ได้เลยโดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เข้าเว็บไซค์บริษัท   www.krungsrisecurities.com
 • Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ User ID และ Password ของท่าน
 • ท่านจะเห็นเมนูซ้ายมือ E-Form เลือก Cash Withdrawal กรอกรายละเอียดแจ้งถอนเงินให้ครบถ้วนแล้วกด Submit
Top


  ถ้าต้องการถอนหรือโอนหลักทรัพย์จะทำได้อย่างไร และมีค่าธรรมเนียมเท่าใด
 • การถอนหรือโอนหลักทรัพย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อขอแบบฟอร์ม
 • กรอกแบบฟอร์มการโอนหลักทรัพย์ แล้วส่งกลับมาที่ KSS
 • เจ้าหน้าที่ KSS ตรวจสอบความถูกต้องและลายเซ็นต์และติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันคำสั่งดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน/โอนหลักทรัพย์

การเบิกถอนหลักทรัพย์  
การเบิกถอนใบหลักทรัพย์ทั่วไป  ค่าธรรมเนียม 100/หลักทรัพย์
การเบิกถอนเพื่อแปลงสภาพ Warrant ค่าธรรมเนียม 100/หลักทรัพย์
การแปลงสภาพหุ้น Local <----> Foreign ค่าธรรมเนียม 100/หลักทรัพย์

การโอนหลักทรัพย์
 
การโอนหลักทรัพย์ภายใน หรือโอนไปบริษัทอื่น ค่าธรรมเนียม 75/หลักทรัพย์
การโอนเพื่อทำ Tender offer ค่าธรรมเนียม 75/หลักทรัพย์
    - ค่าอากรกรณีรับเงินค่า Tender เป็นเช็ค ค่าธรรมเนียม 30/หลักทรัพย์
    - ค่าอากรกรณีรับเงินค่า Tender โดย ATS ค่าธรรมเนียม 10/หลักทรัพย์
การโอนเพื่อจำนำในบัญชี Credit Balance ค่าธรรมเนียม 50/หลักทรัพย์

 

Top


  ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าในการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ คิดในอัตราเท่าใด

ดูตามประกาศของบริษัท 
โดยมีค่านายหน้าขั้นต่ำ 50.- บาทต่อวันที่มีรายการซื้อขาย ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวม VAT 7%

Top


  ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าในการซื้อ-ขายอนุพันธ์ คิดในอัตราเท่าใด

ดูตามประกาศของบริษัท 

Top


  ต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล/ที่อยู่/อีเมล์ ต้องทำอย่างไร

สำหรับการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล บริษัทได้รองรับการบริการดังกล่าวให้กับลูกค้า 2 แบบ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งผ่านหน้าเว็บไซด์ออนไลน์ หรือแจ้งส่งเอกสารมายังบริษัท ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบในการแก้ไขข้อมูลของลูกค้าเองได้ในแบบง่าย ๆ ดังนี้

รูปแบบที่ 1 แจ้งผ่านหน้าเว็บไซด์ มีวิธีการดังนี้ (กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผ่านหน้าเว็บไซด์ เนื่องจากลูกค้าต้องแนบสำเนาเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลง)

 1. Login เข้าระบบ www.krungsrisecurities.com
 2. หลัง Login ที่เมนูด้านซ้ายมือ My Conner --> Change Customer Info
 3. กรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และยืนยันการส่งคำสั่ง

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถแก้ไขข้อมูลอื่นๆ ในหัวข้อ “My Corner” นี้ได้ เช่น

 • Change Password (เปลี่ยนรหัส Password ใหม่)
 • Change Question& Answer(เปลี่ยนคำถาม และคำตอบ)
 • Change Pin (เปลี่ยนรหัส Pin ใหม่)  เป็นต้น

รูปแบบที่ 2 แจ้งส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
กรอกรายละเอียดข้อมูลเดิม และข้อมูลใหม่ในแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วจัดส่งเอกสารมายัง KSS ตามที่อยู่นี้

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
550 อาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สำนักเพลินจิต ชั้น 5 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2659-7000  โทรสาร  0-2646-1111

*เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล:

 • เปลี่ยนแปลงชื่อ/นามสกุล : ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ/นามสกุล สำเนาบัตรประชาชนใหม่ ตัวอย่างลายเซ็นต์ใหม่
 • เปลี่ยนแปลงทะเบียนบ้าน : สำเนาทะเบียนบ้านฉบับใหม่ สำเนาบัตรประชาชน
 •  

Top


  ต้องการเปลี่ยนการใช้งานตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ได้ในแบบง่าย ๆ ดังนี้

ขั้นตอน 1 ดาวน์โหลดเอกสาร “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลลูกค้า” 

ขั้นตอน 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลเดิม และข้อมูลใหม่ในแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

 • แบบคำขอแก้ไขข้อมูลลูกค้า
 • สำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคาร (Book Bank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ขั้นตอน 3 เมื่อลูกค้ากรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว กรุณาจัดส่งเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่าง

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   
550 อาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน สำนักเพลินจิต
ชั้น 5 ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์  0-2659-7000  โทรสาร  0-2646-1114

 

 

 

 

 

หรือหากมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ายธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-659-7000 ต่อ 7770-7779

Top


  บริษัทฯ เรียกเก็บค่าปรับหรือดอกเบี้ยหรือไม่ในกรณีผิดนัดชำระซื้อค่าหลักทรัพย์

ในกรณีผิดนัดชำระทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับพร้อมดอกเบี้ย

   กรณีค่าปรับ   ผิดนัดชำระ 2 วันแรกวันละ 500 บาท วันที่ 3 เป็นต้นไปวันละ 1,000  บาท 

   กรณีดอกเบี้ย   คิดอัตรา 15 %  ต่อปี  จากยอดค้างชำระ (อัตราดอกเบี้ยอาจมีการปรับตามประกาศของบริษัทฯ)

**บริษัทอาจพิจารณาลดวงเงินในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระค่าซื้อหลักทรัพย์**

Top


<< กลับ